Anapa visszér kezelés sárral


anapa visszér kezelés sárral

Öreganyáink érett menyecskekorukban ekképpen futottak a tomboló férfiember családot, jószágot pusztító, sokszor jogos haragjának fékezésére; s ha úgy tudtak uruk elé térdepelni, hogy nem alázkodtak, uruk dühe királyi méltósággá nemesedett, s ők, mellette nagyasszonyként élték életüket. Ekképpen történik ez minden esztendőben a Mindenség áldott földi "színpadán".

anapa visszér kezelés sárral

A Nap tüze, lándzsa-haragja jogos e harag mindenképpen, mert ki ne esne ilyenkor a mindenek terített asztala, pompája birtokán kevélység, fösvénység, telhetetlenség, a mértéktelen testi örömök átkába?! A halálán lévő mező, mind, ami, aki nő-növény a hervadás illatpárájával fut az Ùr elé, haragját fékezendő.

anapa visszér kezelés sárral

Védi a még élőt e pára-köpeny, s a nap lándzsa-kedve nem pusztít-érlel csupán. Az égi Fényes erejét Urunk augusztus 6. A köpeny szükséges női oltalmát Skapullárés Boldogasszony vállkendője, szombati enyhülete, az augusztusban havat hozó Havi Boldogasszony és mindenek előtt Nagyboldogasszony, Mária mennybevitele, a pusztulás legyőzésének asszonyi alkalma, módja beszéli el, adja meg.

anapa visszér kezelés sárral

A régi ember hitében az augusztusi határ párlós illat-oltalma a mennybe távozó Szűzanyát idézi meg.